כמה כסף אתם מתכננים
להוציא הקיץ?

אספנו את כל הדברים שכולם עושים בקיץ

סמנו מה הם הדברים שאתם מתכננים
לעשות במהלך החופש הגדול וגלו כמה
כסף אתם הולכים להוציא

סמנו מה הם הדברים שאתם מתכננים לעשות במהלך החופש הגדול
וגלו כמה כסף אתם הולכים להוציא

נראה שאתם הולכים
להוציא הקיץ:

14,345

*ההוצאות בממוצע למשפחה של 4 נפשות/ שני ילדים

בטוחים שאתם מוכנים לזה?

זה הזמן להתנהלות כלכלית חכמה כדי
לא להיכנס למינוס

בדקו את ההלוואות לקיץ של

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
הוצאה לפועל | המלווה: מקס | כפוף לאישור ותנאי החברה